Регистрирана в България
Сфера на дейност: Търговия